Polityka prywatności


Warunki prawne i polityka prywatności


1. Ogólne warunki

 

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: KP SA).

Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazanie jej użytkownikom informacji na temat produktów KP SA, w tym reklamę i promocję tych produktów.

KP SA chroni prywatność użytkowników niniejszej strony internetowej (dalej: Użytkownik). Poniższa polityka określa, jakiego rodzaju informacje może zbierać KP SA za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz w jaki sposób może je wykorzystać. Korzystanie z niniejszej strony i/lub udostępnianie danych osobowych KP SA za jej pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki.

 

2. Ograniczenie dostępu dla osób niepełnoletnich

 

Dostęp do naszej strony jest ograniczony dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w wieku uniemożliwiającym zakup alkoholu - zgodnie z prawem państwa, na terenie którego strona jest przeglądana. KP SA nie zamierza zbierać danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie osiągnęły określonego prawem progu pełnoletności (jeśli przypada on powyżej 18 lat). Jeśli dowiemy się, że przekazane nam dane osobowe dotyczą osoby nieletniej, usuniemy je z naszej bazy danych.

 

3. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

 

Korzystanie z niniejszej strony nie wymaga od Użytkownika przekazania KP SA swoich danych osobowych, tj. danych pozwalających określić jego tożsamość (obejmujących np. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu). Jednakże w ramach korzystana z niniejszej strony, Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie KP SA swoich danych osobowych na potrzeby konkretnych działań: wzięcia udziału w konkursie, odpowiedzi na zadane pytanie, bądź wysyłki materiałów informacyjnych. Podanie tych danych osobowych (np. adresu email) jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celu, do którego zostały przekazane.

Jeśli pojawi się potrzeba wykorzystania danych osobowych Użytkownika w określonym celu, KP SA powiadomi go o tym w momencie ich zbierania. Przekazując wspomniane dane Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i ujawnienie swoich danych osobowych we wskazanych celach.

 

Ujawnienie/przekazanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane KP SA w ramach niniejszej strony nie są przekazywane, ani ujawniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. Powyższe nie dotyczy przekazania danych osobowych na uprawnione żądanie upoważnionych do tego organów administracji lub sądów.

 

4. Pliki cookie

 

Pliki cookie to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki cookie pomagają analizować odwiedzających strony internetowe i powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane. Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym automatyczne rozpoznanie użytkownika. Aplikacja strony internetowej może dzięki nim dostosować swoje reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o dokonywanych przez niego wyborach. KP SA nie korzysta z plików cookie, aby zbierać informacje, które pozwalają określić tożsamość Użytkownika.

 

KP SA może używać cookies do rozpoznania Użytkowników (w szczególności ich wieku) oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania przez nich z niniejszej strony. KP SA nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

 

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookie

Użytkownik może usuwać pliki cookie – pliki te przechowywane są na twardym dysku lub w wyszukiwarce internetowej. Aby ograniczyć lub zablokować pliki cookies umieszczane przez KP SA czy też jakąkolwiek inną stronę internetową lub aby otrzymywać powiadomienia o umieszczanych plikach cookie lub całkowicie zrezygnować z ich przyjmowania, należy dokonać odpowiednich ustawień wyszukiwarki. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, należy skorzystać z funkcji „Pomocy” w wyszukiwarce. Należy również pamiętać, że odmowa przyjęcia plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pewnych możliwości, jakie oferuje niniejsza strona internetowa.

 

Oto lista głównych plików typu cookie pochodzących ze strony Piwopedia.pl  z opisem celów, w jakich są stosowane:

 

Piwopedia.pl wykorzystuje Google Analytics, internetowy serwis analityczny oferowany przez Google Inc. Google Analytics umieszcza pliki typu cookie, by ocenić wykorzystanie naszej strony i sporządzić sprawozdania z aktywności użytkowników.

 

Google przechowuje zebrane przez pliki typu cookie informacje na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może przesłać również te dane do stron trzecich, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli strony te przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

 

Polityka cookie

 

Inne pliki typu cookie używane są po wejściu na stronę do stwierdzenia wieku odwiedzającego podstrony z ograniczonym dostępem:

 

Polityka cookie

 

5. Treści zamieszczane na stronie przez Użytkowników

 

W przypadku umożliwienia Użytkownikom zamieszczania na niniejszej stronie treści - w szczególności komentarzy - KP SA zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które w jej uznaniu mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia religijne, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre imię KP SA lub prezentowanej na stronie marki, bądź zawiera słowa wulgarne lub powszechnie uważane za obraźliwe.

 

6. Kontakt

 

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami pod adresem info@piwopedia.pl.

Adres siedziby spółki w Poznaniu:
ul. Szwajcarska 11
61-285 Poznań
tel. +48 (061) 667-77-94
tel. +48 (061) 667-70-00
faks: +48 (061) 667-78-50

 

7. Zmiana

 

Polityka prywatności KP SA może ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić Użytkownikom zapoznanie się z nimi.